Công ty nước sạch Sông Đà thì khẳng định, nước đầu ra đảm bảo an toàn, trong khi xét nghiệm mới nhất từ UBND thành phố Hà Nội thì cho thấy điều ngược lại.Vậy nhà máy nước Sông Đà đã xử lý nước đầu vào như thế nào? (nguồn tin tức VTV24)

Xem thêm: