Hà Nội vừa trải qua những ngày được cho là có chất lượng không khí kém. Có những thời điểm, một số trạm quan trắc đo được chỉ số ô nhiễm ở Hà Nội lên đến 181, sát mức xấu theo tiêu chuẩn đánh giá của WHO. Một số điểm quan trắc cho chỉ số ô nhiễm không khí tiệm cận với mức xấu như Tây Hồ, Minh Khai – Bắc Từ Liêm.

Xem thêm: Cách phòng tránh ô nhiễm không khí