coway - Các chỉ số mực độ ô nhiễm không khí thể hiện điều gì? - chỉ số AQI
Các chỉ số mực độ ô nhiễm không khí thể hiện điều gì?

AQI là chỉ số đánh giá chất lượng không khí theo khu vực giúp bạn nhận biết không khí ở khu vực đó trong lành hay ô nhiễm và mức độ ô nhiễm cao đến mức nào, ảnh hưởng đến sức khỏe ra sao

EPA đã quy định một màu sắc cụ thể đối với từng khoảng giá trị AQI để mọi người hiểu dễ dàng hiểu được cho dù ô nhiễm không khí đang đạt tới mức độ không lành mạnh trong cộng đồng của họ.

  • 0- 50: Không ảnh hưởng đến sức khóe
  •  51-100: Ở mức chấp nhận được. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ra ngoài
  • 101-150: Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe Nhóm nhạy cảm. Nhóm nhạy cảm nên hạn chế ra ngoài
  • 151-200: Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người khác hạn chế ra ngoài
  • 201-300: Cảnh báo sức khỏe khẩn cấp. Ảnh hưởng đến tất cả cư dân.
  • 301-500: Báo động: Có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của mọi người

 Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp, dị ứng thời tiết